Blog Archives

Waterbeheer betekenisvolle besluitvorming

Besluiten over waterbeheer in rivierdelta’s of berggebieden zijn vaak gebaseerd op technische afwegingen, zoals de hoeveelheid water en het kostenplaatje. Maar in tijden van klimaatverandering wordt besluitvorming over waterbeheer steeds complexer. Of het nu gaat over klimaatdijken in Nederland of … Continue reading

30 projecten topsector T&U in beeld

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werkt binnen vier innovatiethema’s aan versterking van de sector. Een rapport laat zien wat er bereikt is in 30 verschillende projecten. Sinds 2011 werkt de overheid met ondernemers, onderzoekers en bedrijven samen in negen topsectoren om … Continue reading

Ministerbezoek I&W: Samenwerken om elkaar te versterken

Minister Cora van Nieuwenhuizen was in de laatste week van januari op bezoek bij Topsector Water & Maritiem. De technische sectoren hadden allen een programma om de minister, aan de hand van voorbeelden, de laatste ontwikkelingen te laten zien. De … Continue reading

Watersector Export Index met prognose 2018

Om de ontwikkeling van de export van de watersector in kaart te brengen, is door Panteia een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX). Het gehele rapport is te lezen via deze link. Het basisjaar … Continue reading

Boegbeeldblog: Koppelen en ontkoppelen

In het afgelopen jaar zijn, ondanks de grote onzekerheden op het wereldtoneel, een aantal mooie ontwikkelingen geweest. Zo is de bewustwording rond de klimaatverandering enorm gegroeid. Veranderingen zijn merkbaar door de extremere weercondities zoals zwaardere orkanen en extreme droogte in … Continue reading

Posted in Boegbeeld blog | Reacties uitgeschakeld voor Boegbeeldblog: Koppelen en ontkoppelen

Tussenstand missie gedreven Innovatiebeleid

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd en heeft de ambitie om dat in de toekomst te blijven. De economische groei moet steeds meer komen van technologische ontwikkeling en het slimmer organiseren van productieprocessen. Dit heeft … Continue reading