Boegbeeldblog: Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.

In februari heb ik met genoegen bekend gemaakt dat Annemieke Nijhof mij per 1 juni van dit jaar gaat opvolgen als voorzitter van onze mooie Topsector. Met haar ervaring bij zowel meerdere ministeries (waaronder de functie van DG Water) als in de private sector (als CEO van ingenieursbureau TAUW) en vooral haar passie voor maatschappelijke uitdagingen en water in het bijzonder, past zij perfect in de nieuwe fase van het Topsectorenbeleid. Met veel vertrouwen draag ik – na 7 jaar – dan ook het voorzitterschap van het Topteam Water & Maritiem en daarmee de boegbeeld functie aan Annemieke over. Als DG Water was zij bovendien lid van het eerste Topteam Water o.l.v. Koos van Oord in 2011. Toen werd de visie van Kennis naar Kunde naar Kassa als basis voor het werken in de gouden driehoek gelegd. De afgelopen 9 maanden is zij ook actief geweest als voorzitter Mobiliteit van één van de vijf klimaattafels. Zij is dan ook volledig op de hoogte van de zeer actuele klimaat discussies en de politieke uitdagingen daarbij.

Waar onze vigerende Kennis en Innovatie agenda (KIA) 2018-2019 met de titel “Water & Klimaat” vooral over klimaatadaptatie gaat; zeespiegelrijzing, droogtes en zoetwatervoorziening, krijgt in de huidige politieke discussie klimaatmitigatie de meeste aandacht. Innovaties binnen onze sector, zoals schone, slimme en veilige schepen, watervoorziening voor land- en tuinbouw en waterzuiveringen als energiefabrieken kunnen echter ook een belangrijke bijdrage leveren aan reductie van emissies, waaronder CO2. Daarnaast pleiten we al geruime tijd om toch onderzoek en pilots te realiseren voor innovaties die bijdragen aan een duurzame energietransitie die niet persé op korte termijn kunnen renderen. Ik denk dan aan getij-energie, dynamic tidal power, energie uit zout-zoet verschillen en golfenergie. Tenslotte is voor zon- en windenergie ook geruime tijd geleden onderzoek en pilots welke tot vele innovaties en kostenreducties hebben geleid.

Voor de nieuwe Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023, welke worden gebaseerd op de vier thema’s: Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Veiligheid, Gezondheid en Zorg met als doorsnijdend thema de Sleuteltechnologieën zijn de missies inmiddels vastgesteld. Deze missies geven voldoende kaders om Deltatechnologie, Watertechnologie zowel Maritiem een plaats te geven. Goede subthema’s van de missies zijn: Maritieme veiligheid, Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied, Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren, Nederland is en blijf de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100.

Op de website is in dit bericht te lezen hoe de governance in de Missie Landbouw, Water Voedsel wordt georganiseerd om in dit najaar gezamenlijk tot Kennis- en Innovatiecontracten 2020-2023 te komen. De rollen van Topteams, Ministeries en TKI’s worden hierin verduidelijkt.

Op 5 juni organiseren we de kennisconferentie ‘Wat er is’ bij Van Oord in Rotterdam. Op deze dag publiceren we het verleden en heden en praten we over de toekomst en mogelijkheden van Topsector Water & Maritiem, NWO, TKI’s en het innovatie gedreven Missiebeleid. De ochtend geeft een weergave van hetgeen is bereikt en wordt door ervaringsdeskundigen verteld hoe werken volgens de visie Kennis – Kunde – Kassa is. In de middag bekijken we hoe binnen de vier gekozen workshop thema’s: Water & Voedsel, Energie & Water, Digitalisering en Nature-based solutions toegewerkt kan worden naar grote onderzoek- en innovatieprogramma’s voor de komende jaren. Een evenement waar experts uit verschillende sectoren met elkaar in overleg gaan om de thematieken en missies tastbaar te maken. Aanmelden kan vanaf nu.

Veel leesplezier en fijne paasdagen!

Hans Huis in ’t Veld