Concept Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023

Op 26 april 2019 heeft het kabinet 25 missies vastgesteld verdeeld over 6 hoofdthema’s. Op basis daarvan hebben de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s gebasseerd. Deze zijn nu in concept, tot 95%, gereed. Voor Topsector Water & Maritiem zijn dit Landbouw-Water-Voedsel, maar ook Veiligheid en Energietransitie & Duurzaamheid.

 1. Energietransitie & duurzaamheid, bestaat uit drie deelagenda’s:
  Integrale Kennis- en Innovatieagenda Energie
  Toekomstbestendige mobiliteitssystemen
  Circulaire economie
 2. Landbouw, water en voedsel
 3. Gezondheid & zorg
 4. Veiligheid
 5. Sleuteltechnologieën
 6. Overige onderwerpen voor het verdienvermogen van Nederland – volgt in week 30

Deze concept agenda’s vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant, waar alle betrokken partijen de afspraken vastleggen over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatie agenda’s. Via de webpagina van iedere Kennis- en Innovatieagenda kunt u de contactgegevens van de opstellers inzien. Voorafgaand aan de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant worden ook de Kennis- en Innovatieagenda’s in november 2019 definitief vastgesteld.

Topsector Water & Maritiem heeft de ambitie om de wereld welvaart te verbeteren door wateroplossingen. Samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid zijn essentieel. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Op 19 mei is het eerste concept van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 en de bijbehorende uitgewerkte Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) verschenen. Alle ingekomen opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en dit heeft geleid tot een gezamenlijke 95% versie van de Kennis-en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV). Verdere uitwerking van deze 95% versie vindt voor 15 oktober 2019 plaats. Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 – 95% versie