Dam met getijdencentrale als proeftuin

In de Brouwersdam is een regelbare verbinding nodig tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee om de waterkwaliteit in de Grevelingen conform de Europese Kaderrichtlijn Water te verbeteren. Deze verbinding moet afsluitbaar zijn om de veiligheid in het gebied te garanderen en het peil te kunnen regelen. Het doorlaatmiddel in de Brouwersdam kan worden opgewaardeerd met een Getijdencentrale. Hier ligt een kans voor Deltatechnologische  innovatie en naast veiligheid ook energie te genereren. En wel op een duurzame, innovatieve en futuristische manier.

Op 7 maart stelde het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam, met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. In de planuitwerking wordt een variant met een getijdencentrale meegenomen. Vrijdag 9 oktober zullen onder meer Hans Huis in ’t Veld en Ben Spiering (RWS) zitting nemen in het panel marktconsultatie. In drie verschillende rondes word gekeken naar de haalbaarheid en risico’s van de partijen.

In de marktconsultatie wordt onderzocht of er bereidheid is vanuit de markt om te investeren in de opwaardering tot een Getijdencentrale en onder welke condities dit moet plaatsvinden. De investeerder ontvangt de exploitatierechten voor deze Getijdencentrale voor de looptijd van 30 jaar.  Wilt u meer info over dit project? Bekijk de volledige website.