De Nederlandse boodschap aan de wereld

De afgelopen maanden is met een grote groep stakeholders gewerkt aan een nieuwe Holland Branding strategie. Centraal stond de vraag: ‘Wat onderscheidt Nederland van andere landen?’ en ‘Hoe moeten we onze propositie in het buitenland definiëren?’.  Een gemeenschappelijk conclusie die dat heeft opgeleverd is dat we veel meer moeten uitgaan van ‘hoe’ Nederlanders handelen en ‘waarom’ Nederlanders handelen zoals ze handelen. Want juist dat maakt ons uniek en levert uiteindelijk mooie producten, kennis en diensten op. Daarin ligt onze unique selling point. Ook ligt de kracht van ons kunnen niet altijd meer binnen de kolom van een topsector, maar veel meer in de cross-overs.

Sustainable Urban Delta

Het Sustainable Urban Delta (SUD) verhaal is het tastbare bewijs waarmee wij het buitenland kunnen overtuigen van deze meerwaarde van onze integrale aanpak en daadkracht. Het is geen business model, maar een communicatiemodel dat als richtlijn en inspiratie kan dienen voor onze propositie in het buitenland. Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Ministeriële vergadering van de OESO in Parijs is dit model gepresenteerd  in een fysieke presentatie (zie video). De brochure wordt de komende dagen uitgerold binnen ons postennetwerk en is opvraagbaar bij Simone Landhuis van Buitenlandse Zaken.