Dé proefprojecten van Topsector Water & Maritiem

In de huidige Kennis en Innovatieagenda ‘water en klimaat’ 2018-2021 van Topsector Water & Maritiem is opgenomen dat we binnen de BV Nederland de krachten bundelen door vier nationale en twee internationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren in de komende KIA periode (2018 – 2021). Op deze manier nemen we actief de leiding op het typisch Nederlandse thema van water & klimaat.”

Ter invulling daarvan heeft het Topteam in maart 2018  een aantal proefprojecten omarmd – waaronder Nova Delta, de Pelagia, Coastar, Digishape en Power to X – , proefprojecten waarop Topsector Water & Maritiem zijn aandacht richt, door o.a. partijen bijeen te brengen, krachten te bundelen, een visie te verwoorden en een platform in te richten (Nova Delta), krachten te bundelen en financiering te regelen (Digishape) en een ambassadeursrol te vervullen (Pelagia, onderzoeksschip NIOZ). Twee internationale projecten zijn nog niet benoemd.

Deze proefprojecten zullen ook in het vernieuwde Topsectorenbeleid een plek te krijgen. Immers projecten die nu in gang zijn gezet op basis van de huidige Kennis- en Innovatieagenda worden niet terzijde geschoven.  Dit is in lijn met hetgeen voormalig Directeur-Generaal Bertholt Leeftink eerder aangaf, namelijk dat het wenselijk is om zoveel mogelijk (toekomstige) projecten binnen de missies te plaatsen, maar dat wel met de nodige flexibiliteit te bezien.