Drukst bezochte Nationaal Deltacongres ooit

Er was geen stoel meer vrij in de plenaire zaal van de IJsselhallen in Zwolle toen deltacommissaris Wim Kuijken en dagvoorzitter Inge Diepman als eersten het podium betraden van het negende Deltacongres in Zwolle. Zij keken samen terug op bijna 9 jaar Deltaprogramma en benoemden de opgaven voor de toekomst. Om juist die toekomst te benadrukken en het belang om de urgentie vast te houden droeg Wim Kuijken symbolisch het stokje via de oranje werkjas van de Deltacommissaris over aan zijn opvolger Peter Glas, die na de pensionering van Wim Kuijken de functie van deltacommissaris per 1 januari 2019 gaat vervullen. ‘Je krijgt die lach niet van mijn gezicht’ antwoordde Peter Glas op de vraag van dagvoorzitter Inge Diepman of hij er wel een beetje zin in had. ‘Ik voel me zeer vereerd, om samen met u allen deze opgave aan te gaan. Ik zie ernaar uit’.

Foto: Martijn Beekman

Openingshandeling

De minister van Infrastructuur en Waterstaat opende even later met een druk op de knop officieel het congres. Zij sprak over de klimaatverandering, die zich opdringt als een nieuwe niet te negeren realiteit. Zij prees het Deltaprogramma met de woorden ‘We hebben een sterk Deltaprogramma. Robuust waar het moet, flexibel waar het kan. Werken aan water is nooit af. Want een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomt’.

Parallelsessies

De mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging was dit jaar de drukst bezochte parallelsessie. Na de publicatie van de verkenning van Deltares over de mogelijke gevolgen van de versnelde zeespiegelstijging op Prinsjesdag dit jaar bespraken circa 600 leden van de deltacommunity de effecten en gevolgen van een mogelijke versnelling van de zeespiegel. Ook de parallelsessie Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie – een combinatie die in het Deltaprogramma en in de praktijk steeds vaker gemaakt moet worden – werd goed bezocht en leverende mooie inzichten op voor de bezoekers.

De parallelsessie over de toekomst van het rivierensysteem waarbij het nieuwe programma besproken werd, bood stof tot discussie over de juiste aanpak. Omgevingsvisie, stresstesten en risiscodialoog waren andere onderwerpen die besproken werden in de verschillende parallelsessies.

Veertig deelprogramma’s en partners presenteerden zich op de Deltaparade. De plek om elkaar te ontmoeten, informatie te brengen en te halen en tot nieuwe inzichten te komen. Ook waren er gedurende de dag verschillende theatersessies, met onder andere een collegetour met de deltacommissaris, aandacht voor de droogte, de dijkwerkers, bodemdaling en nog vele andere aspecten van het deltaprogramma.