Deltatechnologie

“DUTCH DELTA SOLUTIONS”

Het World Economic Forum noemt watercrises als bedreiging nummer 1 qua impact voor de wereldeconomie. Het falen van adaptatie aan klimaatverandering scoort eveneens hoog in de top 10 van bedreigingen zowel qua frequentie van voorkomen als qua impact (WEF, 2015). De helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in delta’s, kust- en riviergebieden. Naar verwachting zal dit percentage in 2050 zelfs oplopen tot 70 %. Delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar.

Topsector Water werkt met 10 thema’s waar ruimte voor innovatie gestimuleerd moet worden:

  1. Waterveiligheid
  2. Duurzame Deltasteden
  3. Natte infrastructuur en kunstwerken
  4. Watermanagement
  5. Water en Voedsel
  6. Water en Energie
  7. Water en ICT
  8. Eco-engineering & nature based solutions
  9. Duurzaam functioneren van watersystemen
  10. Duurzaam gebruik Estuaria, zeeën en oceanen

 

 

Voor meer informatie check: www.TKIdeltatechnologie.nl

Nieuws

30/11/2018Dé proefprojecten van Topsector Water & Maritiem
29/11/2018Winnaars Waterinnovatieprijs
26/11/2018Global Entrepeneurship Summit
08/11/2018€ 42 miljard nodig in NL wegens klimaatverandering