Kennis- en innovatieagenda 2016 – 2019

Het gaat goed met de Nederlandse watersector, zowel op Maritiem, als Deltatechnologisch, als Watertechnologisch gebied, zoals onder meer blijkt uit de gegroeide export van de sector. Maar we kunnen niet stil blijven zitten en denken dat het werk op ons af blijft komen de komende decennia. Blijvende kennis- en innovatieontwikkeling is nodig om voorop te kunnen blijven lopen. Vandaar dat een goede Kennis en Innovatieagenda van essentieel belang is voor behoud en de verdere versterking van onze marktpositie.

In totaal hebben de drie deelsectoren 17 thema’s onderscheiden waarbinnen gezamenlijke kennis-programmering en innovatie ontwikkeling wordt gedaan. Met die thema’s bouwen we voort op de sterke kennisbasis. Tegelijk zetten we wel een aantal duidelijk nieuwe accenten. Maatschappelijke uitdagingen, versterkte cross-sectorale samenwerking en een verbinding met de mogelijkheden en uitdagingen van nieuwe ict-technologie creëren nieuwe kansen waar de sector in deze agenda nadrukkelijk op inspeelt. Met een aantal grote, strategische publiek-private samenwerkingstrajecten profileert en positioneert de sector zich voor de toekomst. Daarnaast is voor deze agenda opnieuw nagedacht over de vraagstukken die de veranderende internationale markt voortbrengt. Ook daar houden we rekening mee.

In de visie Kennis- en Innovatieagenda wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen die de watersector sinds 2011 heeft doorgemaakt, vervolgens beschreven welke actualiteiten de nieuwe agenda hebben beïnvloed en uiteraard wat we gaan doen van 2016-2019. Vervolgens komen de deelagenda’s van TKI Deltatechnologie, TKI Maritieme TechnologieTKI Watertechnologie en tot slot de TKI Totaal aan bod.