Missie Landbouw, Water en Voedsel

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Daarmee behouden we onze toppositie in de wereld en dragen we ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals CO2 reductie en een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Met deze missiegedreven aanpak kunnen sectoren zich ook verder ontwikkelen. Nederland zet bijvoorbeeld in op ICT-toepassingen in Smart Industry, in windenergie en in slimme zaden voor ontwikkelingslanden. Internationale bekendheid hadden we al met onze wereldberoemde Deltawerken en dat willen we nu verder uitbreiden op meerdere terreinen.

Voor Topsector Water & Maritiem hebben niet alle missies evenveel in- dan wel output. De onderzoekslijnen waar wij als sector ons wel in bewegen zijn:

De Kennis- en Innovatieagenda ‘Landbouw, Water, Voedsel’ geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

De overige missies zijn verdeeld onder onderstaande thema’s. Deze hebben echter minder raakvlakken met onze sector:

Op 11 november zullen de verschillende boegbeelden de KIC’s ondertekenen. Op 10 december organiseert Topsector Water & Maritiem een kennisconferentie met daarin het hoofdthema: ‘Hoe kan ik de missie voor mijn bedrijf inzetten?’