NL-reset: innoveren én werken aan Human Capital

Topsector Water & Maritiem

Samenlevingen wereldwijd zijn kritisch afhankelijk van water. Urbanisatie van delta’s, klimaatverandering, beschikbaarheid van zoet water en de energietransitie zijn niet langer problemen van morgen, maar spelen vandaag. De maatschappelijke uitdagingen worden steeds sneller concreet en vragen ook in steeds hoger tempo om innovatieve oplossingen. Topsector Water & Maritiem streeft naar het oplossen van wateruitdagingen om het wereld welzijn en de wereld welvaart te verhogen.

Uitdagingen en kansen voor Human Capital

Er betreedt een nieuwe generatie professionals de arbeidsmarkt. Een generatie die in een andere tijd is opgegroeid, opgeleid en is gaan werken dan de gemiddelde waterprofessional. Een tijd waarin transities een gegeven zijn. Een generatie, die een belangrijke rol zal gaan spelen in de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Grenzen tussen bedrijven en organisaties vervagen. De uitdagingen van vandaag vragen mobiliteit, samenwerking en slagvaardige, wendbare en innovatieve professionals. Bedrijven veranderen, werkzaamheden veranderen, disruptive innovations vervagen hele markten. Professionals van vandaag en morgen voelen zich idealiter als een vis in het water in deze brede, steeds veranderende context. Daar willen we binnen de Human Capital Agenda (HCA) aan werken.

Netwerken van jongeren en jong professionals verbinden: werken aan een Human Capital basis en een sterke Topsector.

Er zijn talrijke netwerken – formeel of informeel georganiseerd– waarin jongeren en jong professionals samengebracht zijn. Voorbeelden zijn de studiebeursstudenten, trainees van Nationaal Watertraineeship, jong professionals van Young Expert Programma (YEP), leden van Jong-KNW, Team Helder Water, de diverse jong-professionalnetwerken bij werkgevers, de alumni van Wetskills, etc, etc. De netwerken bieden de volgende kansen voor de HCA:

• Studenten en jong-professionals een bron van kennis voor vernieuwing en innovatie. Zowel door hun blik op de arbeidsmarkt en werkend leven als op de sector en maatschappij.
• Door de netwerken te bundelen en de jong professionals gezamenlijk te laten werken aan maatschappelijke opgaven ontstaat kruisbestuiving tussen de diverse netwerken en tussen de deelsectoren. Zo bouwen we aan een slagvaardige en flexibele brede watersector.
• Deze netwerken bevorderen de instroom en mobiliteit van jong talent (‘verzilveren van de imago en instroom inspanningen).

Verbinden aan elkaar en aan de Topsector Water & Maritiem van deze netwerken draagt bij aan een toekomstbestendige watersector.

NL-reset: innoveren én werken aan Human Capital

Op 23 maart zullen 100 tot 150 jong professionals uit de watersector samen laten zien dat innoveren en baanbrekend samenwerken samengaan tijdens NL-reset. Werken een technologische, organisatorische en systeem-innovatie door het ontwerpen van prototypes voor een 13e provincie van Nederland in de vorm van een eiland voor de kust. Een dag die naast prototypes ook nieuwe verbindingen legt voor de toekomst.

NL-reset: voor en door de watersector

Bedrijven en organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen en bij te dragen aan deze dag én aan het onderliggende proces van verbinding.

Wat kunt u doen?
• Laat jong professionals uit uw organisatie meedoen aan deze dag (en aan follow up)
• Misschien krijgt uw organisatie een verzoek voor het leveren van experts of expertise voor het innovatieproces gedurende de dag: graag uw medewerking!

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact op nemen met Else Boutkan, programma coördinator Human Capital Topsector Water & Maritiem (else@somethingelse.nl, 06 15086950). De organisatie is in handen van enthousiaste trainees van het Nationaal Water Traineeship. Het NL-reset team is te bereiken op: nederlandreset@gmail.com en 06-22608708 (Merel Hondebrink), 0652613544 (Rogier Pronk) en 0618274271 (Arjen Kort).

Klik hier om deel te nemen aan NL-reset!