Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ‘Nederland Circulair’

Loek Hermans, boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van Topsector Water, hebben op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem een samenwerkingsovereenkomst getekend. De beide topsectoren gaan samenwerken aan een innovatieprogramma om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten. In de beursstand van TKI Watertechnologie bekeken de boegbeelden en andere beursbezoekers welke projecten er al lopen op het gebied van water en tuinbouw.

Het onderzoeksprogramma speelt in op de grote uitdagingen waarvoor de akker- en tuinbouw staan, zoals:

  • Vlnr: Wim van Vierssen en Jos Boere van KWR, Loek Hermans en Hans Huis in ’t Veld

    Voldoen aan de hoge waterkwaliteitseisen van gietwater (lage natriumconcentratie, ontzilting)

  • (Re)circulatie van water en efficiënt gebruik van nutriënten
  • Verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het milieu
  • Verkrijgen van een microbieel veilig water

Het programma wil de krachten uit de verschillende topsectoren bundelen om de diverse aspecten van water(kwaliteit), emissies en nutriënten aan te pakken. Alleen zo wordt het mogelijk om nieuwe antwoorden vinden voor de genoemde uitdagingen.

Ook de komende dagen staat TKI watertechnologie met partners op de Aqua Nederland Vakbeurs, waar ze ook de samenwerking met Topsector Energie en de industrie (ISPT) onder de aandacht brengen.