Stand van zaken Dutch Good Growth Fund

Schermafbeelding 2013-06-25 om 18.05.45Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) voor handel en ontwikkelingssamenwerking wordt door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Ploumen, vormgegeven. Namens de boegbeelden zitten Hans Huis in ’t Veld en Loek Hermans in de referentiegroep die de minister hierover adviseert. Op 5 april jl. heeft minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking namens het kabinet de nota “Wat de wereld verdient” aan de Tweede Kamer gestuurd over haar beleidsvoornemens wat betreft de agenda voor hulp, handel en investeringen. Onderdeel van deze brief is het DGGF. In huidige opzet van het DGGF worden drie categorieën van financiering onderscheiden:

  1. Bevordering van financiering voor het MKB in lage- en middeninkomenslanden.
  2. Ondersteuning van directe investeringen door Nederlandse ondernemers, vooral MKB, in lage-en middeninkomenslanden
  3. Ondersteuning van ontwikkelingsrelevante export door Nederlandse ondernemers, vooral MKB, naar lage- en middeninkomenslanden.

Daarbij zijn onder meer de volgende keuzes gemaakt:

  • Ingezet wordt op lage- en middeninkomenslanden. Gekozen is om niet in te zetten op landen die reeds in een volgende fase zijn beland zoals China en Brazilië;
  • Projecten moeten ook zonder rechtstreekse betrokkenheid Nederlandse bedrijfsleven mogelijk zijn;
  • 1-loketgedachte.
  • De integratie van handel en ontwikkelingssamenwerking én de introductie van het DGGF, maakt een stroomlijning van het bedrijfsleveninstrumentarium van het ministerie van Buitenlandse Zaken noodzakelijk. Voor mevrouw Ploumen is van belang dat het DGGF – dat enkel bestaat uit (deels) revolverende instrumenten als garanties, (zachte) leningen en exportkredieten – wordt ondersteund door flankerende instrumenten (o.a. diplomatie, subsidies en Privaat Publieke Projecten (PPP’s).

Op 23 mei jl. is er in de TK uitgebreid gedebatteerd over de nota van mevrouw Ploumen. Het DGGF was een belangrijk onderdeel van deze discussie. Belangrijke aandachtspunten voor de TK zijn: borging van internationaal MVO-beleid en voldoende aandacht voor ontwikkelingsrelevantie, met name gedreven door de angst dat het fonds vooral wordt ingezet voor export zonder hiermee rekening te houden. Overigens heeft de minister de Kamer toegezegd na het zomerreces een brief over DGGF en bedrijfsleveninstrumentarium te sturen.