Studiebeurzen Water

WvW-2008-07-23-309

Met Studiebeurzen Water biedt Topsector Water Kernteam Human Capital 3e en 4e jaars MBO- en HBO studenten en WO masterstudenten op een aantal geselecteerde opleidingen de kans hun school/college geld te winnen. We starten daarmee in het studiejaar 2013/2014. Dit biedt jonge talentvolle studenten, naast de kans op een beurs,  de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium intensief kennis te maken met u als werkgever. Verder versterkt het initiatief de samenwerking tussen studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in het kader van arbeidsmarktrelevantie. Dit vergroot de aantrekkingskracht van deze opleidingen en specialisaties voor toekomstige studenten.

Als werkgever heeft u direct contact met goede en gemotiveerde studenten op een voor u relevante opleiding en de mogelijkheid hen te overtuigen van de carrièrekansen binnen uw bedrijf. Via het project ontstaat een betere aansluiting tussen de onderwijsinstelling en u als werkgevers, hierdoor verbetert de kennisdeling en heeft u toegang tot actuele inzichten uit onderzoeksprogramma’s. Ook genereert u extra publiciteit doordat uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan activiteiten en communicatie-uitingen over de beurzen.

U als werkgever in de Watersector speelt een cruciale rol bij de studiebeurzen. U wordt gevraagd een bijdrage te leveren door één of meerdere beurzen beschikbaar te stellen en tijd te investeren in het programma in de vorm van stages, begeleiding van studenten en/of gastcolleges. Er is immers ‘bedrijvenkennis’ nodig om een programma te maken dat goed aansluit op de vraag uit onze arbeidsmarkt. U investeert € 2180,- per MBO-student of € 3700,- per HBO- of WO-student verspreid over een periode van twee jaar. De Studiebeurzen Water zijn overigens zo opgezet dat er maatwerk mogelijk is.

Voor meer informatie: info@tswater.nl.