Innovatie thema’s per technologie

Maritieme Technologie Deltatechnologie Watertechnologie Human Capital Export & Promotie
Winnen op zee Waterveiligheid Recource efficiency Imago & instroom bevordering Business cases
Schone schepen Duurzame Deltasteden Smart Water Services Onderwijs & Onderzoek Economische diplomatie
Slim & Veilig varen Natte infrastructuur & kunstwerken Sustainable Cities Human resources Marktbewerkingsstrategie
Effectieve infrastructuur  Watermanagement Internationalisering Internationaliseringsstrategie
Water & Voedsel
Water & Energie
Water & ICT
Eco-engineering & nature based solutions
Duurzaam functioneren van watersystemen
Duurzaam gebruik Estuaria, zeeën & oceanen

Bovenstaand een schema van alle innovatie thema’s binnen Topsector Water. Dit innovatiecontract is opgesteld en kernteams kunnen aan de hand van de marktvraag en -aanbod thema’s wijzigen. De thema’s zijn gekozen rondom producten en diensten die veel innovatie potentie hebben en waar veel om gevraagd wordt, in zowel Nederland als in het buitenland. Projectideeën die onder bovenstaande thema’s vallen komen in aanmerking voor regelingen en toeslagen vanuit het topsectorenbeleid. Specifieke informatie is te vinden bij de subsectoren Maritieme, Delta- en Watertechnologie op deze website. Bijdrage voor projecten voor de onderdelen Human Capital en Export & Promotie kunnen direct aan de secretarissen voorgesteld worden maar bevatten geen financiële mogelijkheden.