Wereld Water College 2016

De Nederlandse watersector is een TOPsector met vele kansen en mogelijkheden. Dat Nederland wereldwijd bekend staat als ‘Waterland’ helpt zeker bij het vinden van opdrachten en veroveren van markten. In de watersector noemen wij ‘water’ ook wel ‘het blauwe goud’. De wereldbevolking blijft groeien en al deze mensen hebben schoon drinkwater nodig. Jaarlijks trekken steeds meer mensen naar de steden en die liggen in vruchtbare en veelzijdige gebieden zoals aan de monding van een rivier; delta steden. Als grond niet duurzaam gebruikt wordt dan verslechterd de natuur zodanig dat er binnen een korte periode niet meer geleefd kan worden. Denk aan overstromingen doordat de grond zakt, of door vele malen minder oogst omdat zout water, het zoete water overheerst. De bevoorrading van delta steden is dus ook van belang om een prettig leefklimaat te bouwen voor mensen. Wist je dat 90% van de bevoorrading over zee gaat? Alleen het laatste stukje kent veelal transport over de weg. Het bouwen van snelle, duurzame (wij noemen dat slimme schepen) en veilige schepen helpt dus ook om ervoor te zorgen dat mensen kunnen leven. Begrijp je waarom de watersector zo veelzijdig is?

Wereld Water College 3 kopieToekomstvisie

Er zijn ook nog genoeg onderwerpen die veel meer onderzoek nodig hebben. Wat liggen er voor grondstoffen op de bodem van de zee? Kunnen we energie opwekken door eb en vloed of door het verschil in koud en warm water? Weet je dat er onnoemelijk veel vruchtbare grondstoffen in rioolwater zitten, die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld tomaten te laten groeien? En mocht je hier niet zo erg over na willen denken, dan zijn er aardappelen die groeien ondanks dat ze  in zout zeewater staan. Of kan een moeras een huis voorzien van elektriciteit?

WaterXperiences

Tijdens het Wereld Water College kom je allerlei facetten tegen van de watersector. En dit college bevat niet allerlei presentaties of schoolboeken. Het is een grote ruimte met ‘WaterXperiences’. Door elke Xperience wordt je uitgedaagd na te denken over de mogelijkheden van de watersector. Zo kan je een bootje bouwen dat vaart op solar energie, of maak je je eigen weerstation. Er wordt gedebatteerd over de positie van water binnen de Verenigde Naties of Europese Unie. Je ziet hoe je jouw telefoon kan opladen door zoet en zout water langs elkaar te laten stromen. Of denk je meer na over een studie in de ICT sector? Wij ontwikkelen programma’s zodat dorpen voor de schade  gewaarschuwd kunnen worden om te evacueren bij te hoge waterstand, of wat de impact van golven op een dam zijn. Ook waterkwaliteitscontroles aan de hand van sensoren onder de grond door de hele stad, is onderdeel van de watersector… Of ben jij razend snel in het opbouwen van de Maeslantkering? Vlugge handen ontbreken ook op diverse terreinen. Mogelijkheden te over, die wij graag met vele waterambassadeurs in Wageningen op 12 oktober willen laten zien aan leerlingen van de bovenbouw.

Programma in Wageningen op 12 oktober 2016

Dit jaar zal het Wereld Water College voor de vierde maal georganiseerd worden. In 2013 was het tijdens de Wereld Haven Dagen in Rotterdam, in 2014 op de TU Delft en in 2013 in Nederlandse Watertechhub: Leeuwarden. Wageningen University & Research ontvangt het evenement met open armen. Er zullen meer voedsel gerelateerde Xperiences zijn dan vorig jaar.  Het programma bestaat uit een gastles op school (voor of na het Wereld Water College), een excursie op lokatie op 12 oktober en deelname aan de WaterXperiences. Op Wageningen Campus zullen er allerlei activiteiten zijn met een brede verscheidenheid aan onderwerpen binnen de watersector. Er is plek voor 1000 leerlingen en vele bedrijven en onderzoeksprogramma’s, dus meld je snel aan. Bedrijven in onze sector hebben nieuw talent nodig!

Aanmelding Wereld Water College voor bedrijven

Aanmelding Wereld Water College voor scholen

Flyer voor bedrijven

Flyer voor decanen

Zie hier een video impressie van de editie in 2015: