Zit jij in het vliegwiel?

Het nieuwe jaar is vol water- en maritieme activiteiten gestart. Zo hadden we op 28 januari het werkbezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen aan onze Topsector. Een mooi programma dat startte bij Hatenboer-Water in Schiedam, waar de minister werd bijgepraat over Watertechnologie en een levendige discussie had met de aanwezige MKB’ers en de voorzitter van het kernteam Watertechnologie, Joke Cuperus. Van daaruit zijn we vertrokken op een nieuwe Damen-boot voor onderhoud van offshore windparken naar Van Oord.
Aan boord waren goede maritieme pitches van jongeren over Schoon, Slim en Veilig Varen onder leiding van kernteamvoorzitter Bas Büchner. De minister mocht zelf ook nog even de boot door de Rotterdamse haven besturen. Na het welkom door Pieter Van Oord heeft de voorzitter van het kernteam Deltatechnologie de minister bijgepraat over de proeftuinen, zoals Nova Delta voor de kust en de Noordzee. Mark van Koningsveld lichtte de status van Digishape toe. Ook hier was een levendige discussie met de minister voordat zij nog even mocht plaatsnemen in een sleephopperzuiger simulator. Hier werd duidelijk dat de waterbouwsector inmiddels ook een hightechindustrie is geworden.

Bederf je eigen plezier niet

In de laatste week van januari vond een mooi verbindend overleg plaats tussen waterschappen (w.o. de Unie van Waterschappen), drinkwaterbedrijven, het Directoraat Generaal Water en Bodem, Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) en onze Topsector. Het thema van deze bijeenkomst: “Hoe kunnen we samenwerken en de 2,5 miljoen watersporters (waaronder veel jeugd) in Nederland bereiken om de bewustwording te vergroten rond het belang van schoon water? “ Als motto werd geformuleerd: ”Bederf je eigen plezier niet”. Het idee van de samenwerking is ontstaan tijdens de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen, waar tal van activiteiten, van jonge Optimistzeilers tot oceaanzeilers, werden gecombineerd met o.a. de succesvolle Ocean Summit die onze Topsector had georganiseerd. Vervolgacties met focus op de jeugd zijn afgesproken met o.a. de UvW, de VEWIN, I&W en KNWV.

DutchSail 36th America’s Cup

In mijn vorige blog meldde ik dat er een Nederlands America’s Cup syndicaat is opgestaan met als basis een kennis- en innovatieprogramma gericht op sustainability, life science en performance. Een kennis manifest is inmiddels door 9 kennisinstellingen ondertekend. In de volgende Ocean Summit, tijdens Sail Scheveningen (met de klassieke tall ships), zullen op 21 juni 2019 de aanpak en eerste resultaten worden gepresenteerd.

Resultaten in beeld

Als voorbereiding op de nieuwe KIA’s (kennis en innovatieprogramma’s) wordt, over de grenzen van ministeries en topsectoren heen, hard gewerkt. Het nieuwe missiegedreven Kennis- en Innovatiebeleid is daarop gericht. Eerder heb ik gemeld dat we eind maart een kennisconferentie willen organiseren. Daar blijkt breed draagvlak voor te zijn. Gezien de voorbereiding zal deze wel iets later plaatsvinden. Deze kennisconferentie heeft de volgende doelstellingen:
– Beter informeren van de achterban over wat er allemaal speelt op het gebied van kennis binnen Topsector Water & Maritiem (NWO, TKI en TO2).
– Inzicht geven in wat er de afgelopen jaren is bereikt binnen Topsector Water en Maritiem.
– Draagvlak creëren bij de deelnemers voor de plannen voor de komende tijd (Blauwe Route + nieuwe prioriteiten met de nieuwe KIA’s)
– Stimuleren van verdere samenwerking tussen partijen binnen Topsector Water & Maritiem.
Het zal vooral over de inhoud gaan, samen met de kracht van de goede samenwerking waaraan Topsector Water & Maritiem heeft bijgedragen in de afgelopen jaren. Verder in deze nieuwsbrief weer veel mooie samenwerkingen en grens overschrijdende initiatieven.

Ik wens u veel leesplezier,

Hans Huis in ‘t Veld