Topteam Topsector water

Hans Huis in ’t Veld
Boegbeeld Topteam Water
Topsector Water
Algemeen
Irene Mouthaan
Secretaris Topteam Water
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rob Cornelissen
Secretaris Topteam Water
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mark van Koningsveld
Secretaris Topteam Water
Van Oord
Karin Sluis
Lid Topteam Water
Witteveen+Bos
Willem Buijs
Lid Topteam Water
Hatenboer-Water
René Berkvens
Lid Topteam Water
Damen Shipyards
Algemeen
Pim van der Knaap
Lid Topteam
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Peter Heij
Lid Topteam Water
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Algemeen
TT-JH-Dronkers
Jan Hendrik Dronkers
Lid Topteam
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Algemeen
Michèle Blom
Lid Topteam
Rijkswaterstaat
Karel Luyben
Lid Topteam Water
TU Delft
Barbara Alberts
Secretariaat Topsector Water
Topsector Water
Marcelien Bos-de Koning
Communicatiemanager
Topsector Water

Kernteam TKI Deltatechnologie

Deltatechnologie
Hendrik Postma
Voorzitter Kernteam Deltatechnologie
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Deltatechnologie
Cornelis Israël
Secretaris Kernteam Deltatechnologie
Rijkswaterstaat
Deltatechnologie
Martin Egas
Lid Kernteam Deltatechnologie
Ploegam Innovatie
Deltatechnologie
Annemieke van der Kooij
Lid Kernteam Deltatechnologie
NWO
Deltatechnologie
Hetty Klavers
Lid Kernteam Deltatechnologie
Waterschap Zuiderzeeland
Deltatechnologie
Roeland Allewijn
Lid Kernteam Deltatechnologie
Rijkwaterstaat
Deltatechnologie
Waldo Molendijk
Lid Kernteam Deltatechnologie
2VRi Management
Maarten Smits
Lid Kernteam Deltatechnologie
Deltares
Alex Hekman
Lid Kernteam Deltatechnologie
Sweco

Kernteam TKI Maritieme technologie

Bas Buchner
Voorzitter Kernteam Maritieme Technologie
MARIN
Marnix Krikke
Secretaris Kernteam Maritieme Technologie
Netherlands Maritime Technology
Jan Hoegee
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TNO
Moritz Krijgsman
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Alewijnse Marine Technology B.V.
Peter van Terwisga
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Damen group
Bart de Jong
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Theun Baller
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TU Delft
Reginald Visser
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Maritiem Kennis Centrum
Sander den Heijer
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Netherlands Maritime Technology

Kernteam TKI Water technologie

Watertechnologie
Joke Cuperus
Voorzitter Kernteam Watertechnologie
PWN
Watertechnologie
Jos Boere
Secretaris Kernteam Watertechnologie
KWR
Anne-Mathilde Hummelen
Ambtelijk secretaris Kernteam Watertechnologie
KWR
Cees Buisman
Lid Kernteam Watertechnologie
Wetsus
Anne Reitsma
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Economische Zaken
Rob Heim
Lid Kernteam Watertechnologie
Ronovation B.V.
Esther Bosman
Lid Kernteam Watertechnologie
Royal Haskoning DHV
Luc Kohsiek
Lid Kernteam Watertechnologie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Kernteam Human Capital

Hein Pieper
Voorzitter Kernteam Human Capital
Waterschap Rijn en IJssel
Else Boutkan
Secretaris Kernteam Human Capital
Waves of change
Peter Kiela
Secretaris Kernteam Human Capital
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Thecla Bodewes
Lid Kernteam Human Capital
Scheepswerf De Kaap
Micha van Akkeren
Lid Kernteam Human Capital
Wetterskip Fryslan
Diane Keizer
Lid Kernteam Human Capital
Van Hall Larenstein University of applies sciences
Isolde Struijk
Lid Kernteam Human Capital
Van den Herik - Sliedrecht
Eddy Vlijm
Lid Kernteam Human Capital
Hellebrekers Technieken

Kernteam Export en Promotie

Frank Goossensen
Voorzitter Kernteam Internationaal
ARCADIS
Martin Bloem
Vice voorzitter Kernteam Internationaal
Marstrat
Lennart Silvis
Secretaris Kernteam Internationaal
Netherlands Water Partnership
Internationaal
Vincent Cornelissen
Secretaris Kernteam Internationaal
NWP
Robert de Bruin
Lid Kernteam Internationaal
Van Oord Dredging and Marine Contractors
Paul Buijs
Lid Kernteam Internationaal
Berson UV
Kees Slingerland
Lid Kernteam Internationaal
Wageningen UR, Alterra
Marcel Peijs
Lid Kernteam Internationaal
ING Bank
Gijs van den Boomen
Lid Kernteam Internationaal
Kuiper Compagnons B.V.
Internationaal
Ton Wouterse
Lid Kernteam Internationaal
Rabobank
Internationaal
Kitty de Hey
Lid Kernteam Internationaal
Royal IHC
Internationaal
André Driessen
Lid Kernteam Internationaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Sjef Ernes
Lid Kernteam Export & Promotie
Aqua for All